TiltWatch

Overvåk varer som må stå oppreist under transport

TiltWatch er engangsindikatorer som brukes til å overvåke varer som må stå oppreist under transport. Når TiltWatch er festet på forsendelsen vil du ha et sikkert bevis dersom noen har veltet den. Indikatorene er "transportvennlige", noe som betyr at de ikke blir aktivert av normale bevegelser og vibrasjoner.

TiltWatch XTR følgeetikett

Gjør budskapet tydelig!

Når følgeetiketten brukes sammen med Tiltwatch XTR varsler den transportøren og gir samtidig informasjon til dine kunder om behandlingen under transport. Ved hver forsendelse viser denne store og lett synlige etiketten at du gjør noe ekstra for at ditt produkt kommer frem uten skader, og sikrer samtidig at dine kunder vet hvordan de skal forholde seg hvis enheten er utløst.

Last ned brosjyre

TiltWatch XTR Plus

TiltWatch Plus

TiltWatch Plus består av tre indikatorer; to som viser om forsendelsen har vært vippet til siden og hvilken vinkel den har vært utsatt for, samt en indikator som viser om forsendelsen har vært snudd på hodet. Til sammen gir de tre indikatorene kontroll over 360 grader.

TiltWatch XTR - smart indikator

TiltWatch XTR

Tiltwatch XTR er en indikator som viser rødt hvis forsendelsen har vært vippet til siden mer enn 80 grader fra vertikal stilling. Indikatoren er enkel å montere. Når beskyttelsespapiret bak på den selvklebende enheten fjernes, aktiveres den automatisk. Tiltwatch XTR kan ikke nullstilles, fordi aktiveringsmekanismen sitter inn mot forsendelsen. Vakuumforseglingen i TiltWatch XTR sørger for at fuktighet og temperatursvingninger ikke påvirker enheten.