iMini temperaturloggere

iMini er en serie loggere som dekker de fleste behov for overvåking av temperatur og luftfuktighet under transport.

iMini temperaturlogger overvåker temperatur og luftfuktighet under transport - Fra Elcon Broker

Escort iMini USB PDF

Escort iMini USB PDF er kostnadseffektive engangsloggere som overvåker temperatur over en bestemt tidsperiode. Her kan man stille inn to øvre og to nedre temperaturgrenser. Hvis disse grensene ikke overholdes, vil en LED på enheten vise dette. Ved mottak kobles enheten enkelt inn i en USB port, og det genereres automatisk en PDF med en full rapport.

  Last nedbrosjyre

 Escort iMini temperaturlogger og fuktighetsmåler fra Elcon Broker.

Escort iMini

Escort iMini er mer avanserte loggere som kommer i en rekke forskjellige utgaver for overvåking av både temperatur og fuktighet. Eksterne temperatursensorer er tilgjengelig, inntil tre sensorer per enhet. Loggerne har et display som viser høyeste og laveste temperatur. Disse kan brukes gjentatte ganger, og leses enkelt av ved hjelp av medfølgende programvare.

  Last ned brosjyre