WarmMark

WarmMark - temperaturmåler

WarmMark er en enkel og svært nøyaktig enhet som angir om en forsendelse har vært utsatt for temperaturer over en gitt grenseverdi, samt varighet på disse overskridelsene.

Effektiviser din kjøletransport

WarmMark hjelper deg å effektivisere din kjøletransport, ved å identifisere feilbehandling og sikre en transport som er innenfor de gitte krav. WarmMark kommer i et bredt spekter av grenseverdier, med indikasjon for både korte og lange temperaturoverskridelser. Når en forsendelse blir utsatt for temperaturer over grenseverdien utløses en kjemisk reaksjon i enheten som indikerer varigheten på overskridelsen

Grenseverdi

Varenummer

WarmMark -18°C 0°FWM -18/0
WarmMark 0°C 32°FWM 0/32
WarmMark 5°C 41°FWM 5/41
WarmMark 8°C 46°FWM 8/46
WarmMark 10°C 50°FWM 10/50
WarmMark 20°C 68°FWM 20/68
WarmMark 25°C 77°FWM 25/77
WarmMark 30°C 86°FWM 30/86
WarmMark 37°C 99°FWM 37/99