Støt- og veltprodukter:

ShockWatch

Mål kraften i støt med ShockWatch ShockWatch er en presis støtindikator som føler og angir kraften i et støt. ShockWatch består av et lite væskefylt glassrør, som ligger i en sel...

TiltWatch

Overvåk varer som må stå oppreist under transport TiltWatch er engangsindikatorer som brukes til å overvåke varer som må stå oppreist under transport. Når TiltWatch er festet på ...

ShockLog

ShockLog er støt- og omgivelsesloggere som dokumenterer hvilken behandling sendingen din har fått under transport. Overvåk sensitivt utstyr under transport, lagring og bruk Overv...

g-View

g-View g-View bruker velprøvd teknologi til å rapportere opptil 100 støthendelser samt temperatur som ditt produkt har blitt utsatt for under transport, lagring og bruk. Dette er...

MAG 2000

Tyngre forsendelser med ømfintlig innhold og kontainere over 250kg kan overvåkes med MAG 2000. Apparatet er kost-effektivt, kan resettes og brukes om og om igjen, men det kan ikk...