MAG 2000

Tyngre forsendelser med ømfintlig innhold og kontainere over 250kg kan overvåkes med MAG 2000. Apparatet er kost-effektivt, kan resettes og brukes om og om igjen, men det kan ikke fikles med eller nullstilles av uautorisert personell; det trenges en spesiell nøkkel for å låse opp dekselet.

Smart magnetfunksjon

MAG 2000 bruker to følsomme magneter som utløses når de utsettes for støt eller vibrasjoner sterke nok til å bryte magnetfeltet. Den øverste magneten forskyves fra sin utgangsposisjon og kommer til syne på enheten. Den nye posisjonen viser tydelig hvilken retning støtet eller påvirkningen har hatt.

Enhetene er fabrikkinnstilt med 10 standardverdier:

2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, 10G, 11G, 16G, 20G.

Andre verdier kan spesialbestilles.