ShockWatch

Mål kraften i støt med ShockWatch

ShockWatch er en presis støtindikator som føler og angir kraften i et støt. ShockWatch består av et lite væskefylt glassrør som ligger i en selvklebende etikett Hvis en forsendelse med en ShockWatch,-etikett faller ned eller håndteres hardhendt, reagerer
ShockWatch omgående. Væsken i røret skifter farge fra hvit til dyp rød, et udiskuterbart bevis på at forsendelsen har vært utsatt for støt.

Vil du ha mer informasjon eller ønsker å bestille ShockWatch? Kontakt oss gjerne for en hyggelig samtale.

ShockWatch følgeetikett

 

Gjør budskapet tydelig!

Når følgeetiketten brukes sammen med ShockWatch varsler den transportøren og gir samtidig informasjon til dine kunder om behandlingen under transport. Ved hver forsendelse viser denne store og lett synlige etiketten at du gjør noe ekstra for at ditt produkt kommer frem uten skader, og sikrer samtidig at dine kunder vet hvordan de skal forholde seg hvis enheten er utløst.

Valg av riktig ShockWatch

L65

ShockWatch fra Elcon Broker L 65 - ShockWatch gul

25G

L47

ShockWatch fra Elcon Broker L 47 - ShockWatch rød

50G

L35

ShockWatch fra Elcon Broker L 35 - ShockWatch Oransj

75G

L30

ShockWatch fra Elcon Broker L 30 - ShockWatch Grønn

100G

Denne veiledningen og sensorutløsningstabellen skal brukes som et utgangspunkt. Typen emballasje, utforming og konstruksjon kan påvirke forholdet mellom fallhøyde og aktivering av ShockWatch. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss og beskriver ditt konkrete behovet før du bestiller etiketter.

For å velge rett følsomhet trenger du:

  • Volum i m3 (Høyde x bredde x dybde
  • Totalvekten på kolliet

Ved større volum eller vekt er MAG 2000, g-View eller ShockLog bedre egnet.

Bestillingsinformasjon:

  • L 30 - ShockWatch Grønn
  • L 35 - ShockWatch Oransje
  • L 47 - ShockWatch Rød
  • L 65 - ShockWatch Gul

0 - 5 kg

Volum:
0 - 0,03 m3

ShockWatch 0-5 kg volum 0 - 0,03 m3

Volum:
0,03 - 0,15 m3

ShockWatch 0-5 kg volum 0,03 - 0,15 m3

Volum:
0,15 - 0,5 m3

ShockWatch 5-15 kg volum 0,15 - 0,5 m3

Volum:
0,5 - 1,5 m3

ShockWatch 5-15 kg volum 0,5 - 1,5 m3

Volum:
0,5 - 1,5 m3

ShockWatch 5-15 kg volum 0,5 - 1,5 m3

5 - 15 kg

Volum:
0 - 0,03 m3

ShockWatch 5-15 kg volum 0 - 0,3 m3

Volum:
0,03 - 0,15 m3

ShockWatch 5-15 kg volum 0,03 - 0,15 m3

Volum:
0,15 - 0,5 m3

ShockWatch 5-15 kg volum 0,15 - 0,5 m3

Volum:
0,5 - 1,5 m3

ShockWatch 5-15 kg volum 0,5 - 1,5 m3

Volum:
0,5 - 1,5 m3

ShockWatch 5-15 kg volum 0,5 - 1,5 m3

15 - 25 kg

Volum:
0 - 0,03 m3

ShockWatch 15-25 kg volum 0 - 0,3 m3

Volum:
0,03 - 0,15 m3

ShockWatch 15-25 kg volum 0,03 - 0,15 m3

Volum:
0,15 - 0,5 m3

ShockWatch 15-25 kg volum 0,15 - 0,5 m3

Volum:
0,5 - 1,5 m3

ShockWatch 15-25 kg volum 0,5 - 1,5 m3

Volum:
0,5 - 1,5 m3

ShockWatch 15-25 kg volum 0,5 - 1,5 m3

25 - 50 kg

Volum:
0 - 0,03 m3

ShockWatch 25-50 kg volum 0-0,03 m3

Volum:
0,03 - 0,15 m3

ShockWatch 25-50 kg volum 0,03-0,15 m3

Volum:
0,15 - 0,5 m3

ShockWatch 25-50 kg volum 0,15-0,5 m3

Volum:
0,5 - 1,5 m3

ShockWatch 25-50 kg volum 0,5-1,5 m3

Volum:
0,5 - 1,5 m3

ShockWatch 25-50 kg volum 0,5-1,5 m3

50 - 110 kg

Volum:
0 - 0,03 m3

ShockWatch 50-110 kg volum 0-0,03 m3

Volum:
0,03 - 0,15 m3

ShockWatch 50-110 kg volum 03-0,15 m3

Volum:
0,15 - 0,5 m3

ShockWatch 50-110 kg volum 0,15-0,5 m3

Volum:
0,5 - 1,5 m3

ShockWatch 50-110 kg volum 0,5-1,5 m3

Volum:
0,5 - 1,5 m3

ShockWatch 50-110 kg volum 0,5-1,5 m3

110 - 500 kg

Volum:
0 - 0,03 m3

ShockWatch 110-500 kg volum 0-0,03 m3

Volum:
0,03 - 0,15 m3

ShockWatch 110-500 kg volum 0,03-0,15 m3

Volum:
0,15 - 0,5 m3

ShockWatch 110-500 kg volum 0,15-0,5 m3

Volum:
0,5 - 1,5 m3

ShockWatch 110-500 kg volum 0,5-1,5 m3

Volum:
0,5 - 1,5 m3

ShockWatch 110-500 kg volum 0,5-1,5 m3

500+ kg

Volum:
0 - 0,03 m3

Volum:
0,03 - 0,15 m3

ShockWatch 0,03-0,15 m3

Volum:
0,15 - 0,5 m3

ShockWatch 500+ KG volum 0,15-0,5m3

Volum:
0,5 - 1,5 m3

ShockWatch 500+ KG volum 0,5-15 m3

Volum:
0,5 - 1,5 m3

ShockWatch 500+ KG volum 0,5-1,5 m3