Forsegling

Varer under transport er ikke bare utsatt for håndteringsskader, men er også en fristelse for uærlige personer. Forsendelser som ankommer uten at viktige deler er med kan forårsake store vanskeligheter for mottageren. I tillegg forseglinger ofte på grunn av sikkerhet.

Sikkerhetstape

Langfingrete personer vil få en overraskelse hvis de forsøker å fjerne denne sikkerhetstapen. Det blir sittende igjen en klar beskjed om at tapen har vært åpnet, og den lar seg ikke skjule ved å sette tapen tilbake på plass. I tillegg har tapen stigende løpenummer som vil avsløre om noen har erstattet den opprinnelige tapen. Hvert felt har en perforert skjøt som gjør det mulig å bruke tapen som enkeltstående plomberingsmerker.

Plomber

Du oppnår et høyt sikkerhetsnivå ved å utstyre forsendelsene med en plombering og så sende over nummeret på brikken til mottageren. Plomberingene kan ikke åpnes uten å bli ødelagt, og fordi de er utstyrt med unike serienummer kan de ikke erstattes med lignende utstyr uten at det blir oppdaget.