ShockWatch

ShockWatch - smart støtindikator

Mål kraften i støt med ShockWatch

ShockWatch er en presis støtindikator som føler og angir
kraften i et støt. ShockWatch består av et lite væskefylt glassrør,
som ligger i en selvklebende etikett Hvis en forsendelse med en
ShockWatch-etikett faller ned eller håndteres hardhendt, reagerer
ShockWatch omgående. Væsken i røret skifter farge fra hvit til dyp rød, et udiskuterbart bevis på at forsendelsen har vært utsatt for støt.


Valg av riktig ShockWatch

L65
L47
L35
L30
ShockWatch 25G ShockWatch L47 50G ShockWatch L35 75G ShockWatch L30 100G
25G
50G
75G
100G

Denne veiledningen og sensorutløsningstabellen skal brukes som et utgangspunkt. Typen emballasje, utforming og konstruksjon kan påvirke forholdet mellom fallhøyde og aktivering av ShockWatch. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss og beskriver ditt konkrete behovet før du bestiller etiketter.

For å velge rett følsomhet trenger du:

  • Volum i m3 (Høyde x bredde x dybde)
  • Totalvekten på kolliet

Ved større volum eller vekt er MAG 2000, g-View eller ShockLog bedre egnet.

Bestillingsinformasjon:

  • L 30 - ShockWatch Grønn
  • L 35 - ShockWatch Oransje
  • L 47 - ShockWatch Rød
  • L 65 - ShockWatch Gul

ShockWatch følgeetikett


Gjør budskapet tydelig!

Når følgeetiketten brukes sammen med ShockWatch varsler den transportøren og gir samtidig informasjon til dine kunder om behandlingen under transport. Ved hver forsendelse viser denne store og lett synlige etiketten at du gjør noe ekstra for at ditt produkt kommer frem uten skader, og sikrer samtidig at dine kunder vet hvordan de skal forholde seg hvis enheten er utløst.
Vekt Volum Volum Volum Volum Volum

0 - 0,03 m3 0,03 - 0,15 m3 0,15 - 0,5 m3 0,5 - 1,5 m3 1,5 m3
0 - 5 kg
ShockWatch Grønn
5 - 15 kg
15 - 25 kg
25 - 50 kg
50 - 110 kg
110 - 500 kg
500+ kg
--