Zerust VCI

Zerust VCI beskytter dine produkter mot korrosjon

VCI (Vapor Corrosion Inhibitors) inneholder virkemidler som hindrer oksidering på overflater av metall. Kapslene avgir en harmløs gass som trenger inn og beskytter overflater på utilgjengelige steder. Produktet er designet for å beskytte overflater som er vanskelige å komme til, for eksempel deler av kontrollpaneler, elektronikkskap, koblingsbokser og andre lukkede applikasjoner. Kapslene monteres raskt og enkelt med selvklebende tape. Beskyttelsen varer i 2 år.


Fordeler ved bruk av VCI

  • Enkel installasjon
  • Kommer til på vanskelige steder
  • Selv-reparerende
  • Langtidsbeskyttelse
  • Miljøvennlig
  • Beskytter alle typer metall
  • Ingen skadelig effekt på andre materialer
  • Ingen rengjøring nødvendig i etterkant

Last ned brosjyre


Zerust VC05-1

50 pr. pk.
30 liter i 2 år
60 liter i 1 år


Zerust VC2-1

25pr. pk.
469 liter i 2 år
938 liter i 1 år

Zerust VC2-2

10 pr. pk.
938 liter i 2 år