Silica Gel

Når et produkt blir pakket er det omgitt av luft. Det er denne luften inne i emballasjen som danner kondens, ikke vann utenfra. Silica gel beskytter både maskiner og elektronikk mot irring og korrosjon som følge av kondens, samt at den sikrer at medisinale varer og næringsmidler bevarer sin holdbarhet og kvalitet. Silica gel beskytter dine produkter mot fukt.


Standardsortiment Silica gel:

Varenummer Vekt pr. pose Forpakning
100010 5 gram Eske a 2500 stk
100015 10 gram Eske a 1000 stk
100053 25 gram Eske a 400 stk
100011 50 gram Eske a 250 stk
100100 100 gram Eske a 150 stk
100060 250 gram Eske a 50 stk
100044 500 gram Eske a 25 stk
100033 25 kg (bulk) Spann a 25 kg

Fuktindikatorkort


Fuktindikatorkort gjør det mulig å overvåke luftfuktigheten i emballasjen. Indikatorene kan brukes i kombinasjon med silica gel og aluminiumsfolie.

Oppbevaring av Silica gel

Til oppbevaring av Silica gel leverer vi også 50 liters tønner med fuktindikator i lokket. Det lønner seg å kjøpe denne dersom du ikke bruker all silica gelen samtidig.